16 mei, 2015

Jammerende loondienstslaven

Je kunt de krant niet openslaan, geen Internetpagina bekijken of dagelijks worden we weer overspoeld met 24/7 klagers die er hun beroep van hebben gemaakt om werkenden in loondienst neer te zetten als zielige, hardwerkende mensen die wegkwijnen in de onzekerheid van ons economisch stelsel.

Loondienstslaven zijn niet zielig. Mensen in loondienst moeten niet zeiken en gewoon god, jezus, moeders de vrouw of wie dan ook danken op hun blote knietjes dat ze:

- een vast inkomen hebben, of je nu 3 maand ziek thuis zit, je neus dagelijks leeg eet of schijt hebt aan je baas
- een arbo achter de hand hebt als je de eisen van je baas niet meer aankunt
- (gedeeltelijk) gratis pensioenopbouw en ziektekosten in hun schoot geworpen krijgen
- meeverzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid
- fulltime maar 36 uur werken
- jaarlijks vakantiegeld krijgen
- jaarlijks een 13e maand krijgen
- gratis/kortingen goederen kunnen bemachtigen op 'kosten van de zaak'
- een bond achter hun hebben die meedenkt met ze
- een sociaal en financieel vangnet in de vorm van een UWV achter de hand hebben die hun jarenlang voorziet van een inkomen

Gaan we over naar de andere kant, namelijk de zelfstandigen. Nooit hoor je daar iets over in de media. Nee zelfstandigen zijn allemaal klaarblijkelijk steenrijk en hebben alle schaapjes goed op het droge. Welnu...

- zelfstandigen hebben geen vast inkomen. 1 dag niet gewerkt is 1 dag geen inkomen.
- zelfstandigen hebben geen arbo die hun handje vasthoudt als hun baas weer eens boos is geweest
- zelfstandigen hebben geen baas die alle verzekeringen betaalt voor ze
- een zelfstandige werkt bij lange na geen 36 uur in de week. Maak daar maar het dubbele van (ja joh, vrijheid)
- krachttermen zoals vakantiegeld en een 13e maand zelfstandigen niet worden gegund
- er geen bonden bestaan die door het vuur gaan voor een zelfstandige
- je als zelfstandige altijd achter je eigen inkomen aan moet
- je niet hoeft aan te kloppen bij het uwv voor centjes als je toko failliet is gegaan omdat debiteuren gewoon niet betalen
- de maatschappij niet beseft dat je als eigen ondernemer nagenoeg geen aftrekposten meer hebt
- je jaarlijks veel meer kwijt bent aan de boekhouder dan een loondienstslaaf

Een donkere kant van onze maatschappij die nooit wordt belicht maar die er wel is. Zelfstandigen zijn letterlijk vogelvrij in hun bestaan, er is geen vangnet, niemand die zich bekommert om deze zeer grote doelgroep. Daar komt bij dat als je als zelfstandige facturen stuurt (lees: inkomen) je naar je geld kunt fluiten als debiteuren ze niet betalen. Waarom? Omdat deurwaarders en advocaten niet de moeite nemen om voor kleinere bedragen achter een wanbetaler aan te gaan.

Saillant detail; als een loondienstslaaf zijn/haar geld 1 dag te laat op de rekening gestort krijgt slaan ze al moord en brand... een zelfstandige moet weken, soms maanden wachten, er vaak zelf achteraan gaan en dan nóg is er geen zekerheid dat ze hun inkomen ook daadwerkelijk krijgen.

Kortom; de maatschappij zou er goed aan doen meer aandacht te besteden aan deze sociale wanorde die disproportionele aspecten herbergt. Aspecten die zelfstandigen met recht soms tot wanhoop drijven, anders dan loondienstslaven die absoluut géén recht hebben om te jammeren maar zó vergroeid zijn in hun eigen gouden kooi dat ze absoluut geen enkele notie hebben welke doelgroepen behoren tot de échte wanhopigen in deze maatschappij.

Nieuw bericht

HTML code

Hello world!

Pagina